Thép tấm SS400, CT3, A36, Q345B, SB410, 65G, (65mn)... thép ống đúc